Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησηςκαι Ζωντανής Μετάδοσης Εκδηλώσεων

Media kit

Media Kit

Για τη διευκόλυνσή σας, παρακάτω υπάρχουν κάποια λογότυπα και εικόνες καθώς και μια παρουσίαση της εταιρείας, που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για αναφορές προς εμάς, σαν watermark ή για οπιαδήποτε άλλη χρήση.

streamhousebanner1
fiviconfinal
medium_465
medium_729
streamhousebanner2