Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησηςκαι Ζωντανής Μετάδοσης Εκδηλώσεων

Media kit

Media Kit

Για τη διευκόλυνσή σας, παρακάτω υπάρχουν κάποια λογότυπα και εικόνες καθώς και μια παρουσίαση της εταιρείας, που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για αναφορές προς εμάς, σαν watermark ή για οπιαδήποτε άλλη χρήση.

Streamhousebanner1 1024x410
Streamhouse3
Medium 465
Medium 729 300x300
Streamhousebanner2 410x1024