Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησηςκαι Ζωντανής Μετάδοσης Εκδηλώσεων

Πλεονεκτηματα του livestreaming

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LIVESTREAMING

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LIVESTREAMING

 Πραγµατοποιεί άµεση µετάδοση της πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο (ζωντανά).

 Αποτελεί µια ανέξοδη µέθοδο προς το κοινό που απευθύνεται.

 Παρέχει στο κοινό, το οποίο απευθύνεται, ζωντανή εικόνα και ήχο, καθώς και αλληλεπιδραστικά (Interactive) στοιχεία όπως είναι, η οµιλία (Chat) και η δηµοσκόπηση (Polling).

 Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες που ασχολούνται µε περιεχόµενο να φτάνουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και χωρίς κανένα κόστος προς το κοινό τους ,σε αντίθεση µε πιο παλιές µεθόδους όπως της προσωπικής µετάδοσης της πληροφορίας.

 Με τη χρησιµοποίηση του ιστού (Web), προβάλλονται γεγονότα, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το κοινό εφόσον χρησιµοποιούν ζωντανή εικόνα και ήχο.

 Έχει πολύ µεγάλη απήχηση και προβολή παγκοσµίως.

Live Streaming 2 E1583849952904 960x1024
About1