Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει είναι:
  • Πραγµατοποιεί άµεση µετάδοση της πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο (ζωντανά).
  •  Αποτελεί µια ανέξοδη µέθοδο προς το κοινό που απευθύνεται.
  • Παρέχει στο κοινό, το οποίο απευθύνεται, ζωντανή εικόνα και ήχο, καθώς και αλληλεπιδραστικά (Interactive) στοιχεία όπως είναι, η οµιλία (Chat) και η δηµοσκόπηση (Polling).
  •  Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες που ασχολούνται µε  περιεχόµενο να φτάνουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και χωρίς κανένα κόστος προς το κοινό τους ,σε αντίθεση µε πιο παλιές µεθόδους όπως της προσωπικής µετάδοσης της πληροφορίας.
  •  Με τη χρησιµοποίηση του ιστού (Web), προβάλλονται γεγονότα, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το κοινό εφόσον χρησιµοποιούν ζωντανή εικόνα και ήχο.
  •  Έχει πολύ µεγάλη απήχηση και προβολή παγκοσµίως.