Οι Μέλισσες στο 8ο Lake Party στην Λίμνη Τριχωνίδα