Με μεγάλη επιτυχία έγινε η ζωντανή μετάδοση χειρουργείου από νοσοκομείο σε συνεδριακό χώρο.

Χρησιμοποιήσαμε 2 κάμερες και πήραμε εικόνα από 4 διαφορετικά μόνιτορς. Έγινε ζωντανή μετάδοση για παραπάνω από 2 ώρες και καθ'όλη την διάρκεια του χειρουργείου υπήρχε αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συνέδρων και των χειρουργών.

Δείτε ένα δείγμα που για ευνόητους λόγους έχουμε μοντάρει.