Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου - Σχολή Μοντέρνου Χορού | Επίδειξη 2016