Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας διοργανώθηκε με την συμμετοχή των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Δήμοι Αιτωλοακαρνανίας) τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς του Νομού και εκπροσώπους της Κεντρικής Εξουσίας (Υπουργοί – Υφυπουργοί – Γενικοί Γραμματείς), με κύριους άξονες τις υποδομές, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την πορεία του Ε.Σ.Π.Α., την αυτοδιοίκηση.

Η αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνάμεων του ανθρώπινου δυναμικού της Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί τους κομβικούς στόχους της πρωτοβουλίας για την διεξαγωγή ενός θεσμικού συνεδρίου.

Σύμμαχοι σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η μοναδική ομορφιά του τόπου, η ευφορία της γης, οι ικανότητες των κατοίκων, οι αναξιοποίητοι ή ανεκμετάλλευτοι πόροι.

Εμείς αναλάβαμε την βιντεοσκόπηση και την καταγραφή των ομιλιών από καταξιωμένα πρόσωπα.